Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA TRAFFICKWRITER.COM

Wprowadzenie, ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsze standardowe warunki korzystania z witryny internetowej napisane na tej stronie internetowej będą zarządzać korzystaniem z naszej witryny internetowej, traffickwriter.com - TraffickWriter dostępnej pod adresem traffickwriter.com. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie w całości i będą miały wpływ na korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki w niej zawarte. Nie powinieneś korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków tej witryny.

W żadnym wypadku TraffickWriter ani żaden z jego współpracowników i pracowników nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej strony internetowej traffickwriter.com, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z kontraktu. TraffickWriter, w tym jego współtwórcy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą w jakikolwiek sposób z korzystania z tej strony internetowej traffickwriter.com

Treść

W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania z witryny internetowej „Treść” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które użytkownik zdecyduje się wyświetlić w ramach tej licencji witryny podlegającej podlicencjonowaniu, która umożliwia korzystanie, kopiowanie, adaptację, publikowanie, tłumaczyć - jeśli jeszcze nie istnieje taka wersja i rozpowszechniać ją w każdym z mediów.

Twoje treści muszą należeć do Ciebie i nie mogą naruszać praw osób trzecich. TraffickWriter zastrzega sobie prawo do usunięcia swojej treści z twojej witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczenia

Zabrania się w szczególności do wszystkich poniższych punktów:

-Sprzedaż, sublicencjonowanie i / lub marketing jakichkolwiek materiałów / tekstów ze strony traffickwriter.com;

-Publicznie wykonywać i / lub wyświetlać dowolne materiały ze strony internetowej w imieniu TraffickWriter, bez pisemnej zgody;

-Korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej witryny;

- Korzystać z tej witryny traffickwriter.com w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej witryny;

-Korzystanie z tej witryny wbrew obowiązującym przepisom prawa lub w jakikolwiek sposób który może spowodować uszkodzenie witryny lub jakiejkolwiek osoby czy podmiotu gospodarczego;

- Uczestniczyć w ekstrakcji danych, gromadzeniu danych, wyłudzaniu danych lub innych podobnych działaniach w związku z witryną traffickwriter.com;

-Używać witryny traffickwriter.com do udziału we wszelkiego rodzaju reklamach lub marketingu.

 Niektóre obszary tej witryny mogą być ograniczone do Twojego dostępu, a firma może dodatkowo ograniczać dostęp do dowolnego obszaru tej witryny, w dowolnym momencie, według własnego uznania.

 Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć na tej stronie internetowej, są poufne i musisz również zachować taką poufność.

Wykorzystanie tekstu / produktu KOPIA-WZÓR tej strony internetowej traffickwriter.com jest prywatne, kopiuj i wklej u siebie. Tekst musi być skierowany do konkretnego podmiotu / instytucji / departamentu i podpisany przez osobę, która wysyła ten tekst.

Nie zapomniij poprosić o potwierdzenie otrzymania od ciebie tekstu. Sprawdź czy wszystkie linki działają po ich skopiowaniu.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz TraffickWriter w najszerszym możliwym zakresie z wszelkich i / lub wszystkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działania, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Prawa własności intelektualnej

Aparte del contenido que usted posee, bajo estos Términos, TraffickWriter y / o sus licenciantes poseen todos los derechos de propiedad intelectual y materiales contenidos en este Sitio Web traffickwriter.com.


Otrzymujesz ograniczoną licencję w niniejszych Warunkach korzystania z witryny, wyłącznie do przeglądania i kopiowania na własny użytek w celu prywatnego wysyłania skopiowanego tekstu do żądanych podmiotów i osób: tekstu i linków do treści.

Brak gwarancji

Brak gwarancji Ta witryna traffickwriter.com jest dostarczana „tak jak jest”, ze wszystkimi błędami, a TraffickWriter nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji związanych z tą witryną lub materiałami zawartymi na witrynie traffickwriter.com. Ponadto nic w tej witrynie nie może być interpretowane jako ostrzeżenie.

Podzielność 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, postanowienia te zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.

Różnorodność warunków 

TraffickWriter może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, gdy uzna to za stosowne, a korzystając z tej strony internetowej traffickwriter.com, oczekuje się, że będziesz regularnie przeglądać niniejsze Warunki.

Przydział

TraffickWriter może przypisywać, przenosić i podzlecać Twoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a TraffickWriter w odniesieniu do korzystania z witryny traffickwriter.com i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu danego kraju, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w kraju w celu rozstrzygania wszelkich sporów.