Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

WZÓR do SKOPIOWANIA

Wzór pisma do Instytucji lub wyższej Kadry Kierowniczej

LIST OTWARTY DO WŁADZ

Ważna uwaga prawna dotycząca eksperymentalnej terapii

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKRYWANIA GRAFENU W SZCZEPIONKACH COVID19 PRZEZ SPEKTROSKOPIĘ MICRO-RAMAN:

prof. dr Pablo Campra Madrid, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Almerii, doktor nauk chemicznych, licencjonowany w naukach biologicznych

Celem niniejszego zawiadomienia jest weryfikacja wiarygodności wszystkich przedstawionych tu dokumentów oraz podjęcie działań ze strony odpowiedzialnych organów:

Co nowego?

 Prezentacja ekspertyzy na temat zawartości tlenku grafenu w szczepionkach przeciwwirusowych Janssen, Pfizer, Astrazeneca i Moderna przez prof. dr Pablo Campra Madrid, dziekana Uniwersytetu w Almería - Hiszpania, doktora chemii i licencjata nauk biologicznych.

Raport techniczny na temat zawartości tlenku grafenu w szczepionkach przeciwwirusowych Janssen, Pfizer, Astrazeneca i Moderna autorstwa prof. dr Pablo Campra Madrid, profesora uniwersyteckiego, doktora chemii, licencjowanego w naukach biologicznych.

OTWÓRZ ➜ Dr.Campra Raport dotyczący grafenu w szczepionkach Covid (pdf)

Szanowni Państwo

  (nazwa instytucji lub działu)

Skontaktowaliśmy się z Państwem w celu przesłania bardzo ważnych urzędowych dokumentów.

Proszę zapoznać się z załączonymi plikami:
Patent Pfizer-BioNTech na skład tlenku grafenu w swoich szczepionkach przeciw Covid-19. (pdf)

Strona: 12; Linia: 336.

OTWÓRZ ➜ Patent Pfizer na wprowadzenie tlenku grafenu do szczepionek (pdf)


Tlenek grafenu jest głównym składnikiem wszystkich przeciwwirusowych szczepionek, ale nie jest wymieniony w żadnej z ulotek.

OTWÓRZ ➜ Raport wstępny (I) 28 czerwca 2021 Prof.Dr. Pablo Campra Madrid (pdf)


Tlenek grafenu wykryto również w szczepionkach przeciwko grypie 2019 (grypa powszechna), dlatego ludzie zachorowali lub zmarli natychmiast po kampanii szczepień przeciwko grypie.

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ OFICJALNY DOKUMENT


WHO: Nie ma naukowych dowodów na istnienie nowych, podobnych do korona czynników biologicznych, które zostały oddzielone, zsyntetyzowane, oczyszczone, wyizolowane, poddane mikroskopii fotograficznej, wybarwione lub wyhodowane. Jest tylko jedna wirtualna konstrukcja, zmontowana na komputerze za pomocą komputerowego algorytmu.

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ OFICJALNY DOKUMENT


 Cała oficjalna argumentacja jest pozbawiona podstaw naukowych i żadna z jej teorii ani twierdzeń nie została udowodniona. Z drugiej strony powyżej znajduje się artykuł naukowy, który udowadnia, że zredukowany tlenek grafenu jest obecny w szczepionkach przeciw koronawirusie, który jest bardzo trujący (jego toksyczność można sprawdzić w poniżej z załączonych dokumentach).

OTWÓRZ ➜ Doniesienia o toksyczności tlenku grafenu – ponad 60 raportów (pdf)


Kierujemy na natychmiastowe zwrócenie na te fakty uwagi oraz kierujemy zweryfikowanie ich prawdziwości, a jeśli są one zgodne z prawdą, obowiązkiem władz jest od razu zaprzestać tego rodzaju ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości zgodnie z prawem naturalnym, zwyczajowym, traktatowym, artykułami 6 i 7 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Kodeksu Norymberskiego, Konwencji Genewskiej, Konwencji Narodów Zjednoczonych oraz Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach ludów tubylczych, w jego jurysdykcji.

Linki do Artykułów Prawnych i międzynarodowych traktatów, które chronią przed eksperymentami na ludziach.

➜ KLIKNIJ TUTAJ, Linki do artykułów prawa i międzynarodowych traktatów
OTWÓRZ ➜ Kodeks Norymberski a szczepionki (pdf)
➜ KLIKNIJ TUTAJ, Kodeks Norymberski (Wikipedia)PROJEKT REZOLUCJI złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu Odszkodowawczego dla Ofiar Szczepień przeciwko COVID-19’

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ OFICJALNY DOKUMENT

Bank Światowy. Świat-COVID-19. Projekt przygotowania finansowej strategii i odpowiedzi.

OTWÓRZ ➜ Światowy Bank: strategia Covid-19 (pdf)


Odpowiedź publicznej służby zdrowia: Jeśli wirus COVID-19 nie istnieje, to w jaki sposób ludzie uzyskują wynik pozytywny testu pcr?

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ OFICJALNY DOKUMENTNie było możliwe zsekwencjonowanie, oczyszczenie ani wytworzenie jakiejkolwiek kultywacji wirusa sars-cov-2. Testy PCR stosowane do wskazania zakażenia  również nie wykazują wiarogodności pobieranych i uzyskiwanych prób. Ministerstwo Zdrowia ES

OTWÓRZ ➜ List zwrotny z Ministerstwa Zdrowia - Hiszpania


Przechowywanie obrazów patentowych - śledzenie i monitorowanie ludzkości

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ OFICJALNY DOKUMENT

Przegląd i analiza artykułów naukowych związanych z eksperymentalnymi technikami i metodami stosowanymi w szczepionkach przeciwko „koronawirusowi”, dowody, uszkodzenia, hipotezy, opinie i wyzwania.

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ LINK Z DOKUMENTAMI


Dowody na związek między chorobą koronawirusową-19 a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości radiowej z komunikacji bezprzewodowej, w tym 5G

OTWÓRZ ➜ związek między Covid-19 a narażenie na promieniowanie 5G

Badania wskazują, że technologia 5G jest „istotnym czynnikiem” w większości odsetek przypadków COVID i zgonów.

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ OFICJALNY LINK

Zaszczepieni ludzie będą podłączeni do swoich telefonów w celu przesyłania danych biometrycznych dotyczących zdrowia, staną się połączonymi obiektami w prawdziwym tego słowa znaczeniu: podpisane przez Rothschilda.

OTWÓRZ ➜ Publikacja zgłoszenia patentu w Stanach Zjednoczonych (pdf)

Na tej stronie „Historia szczepień” ludzi po szczepieniu przeciw Covid-19 opowiadają swoje prawdziwe historie.

➜ KLIKNIJ TUTAJ, ABY OTWORZYĆ LINK DO STRONKI

Rozpoczął się globalny pozew o zbrodnie przeciwko ludzkości złożony i zaakceptowany przez Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Kanady.

Zespół ponad 1000 prawników i ponad 10 000 ekspertów medycznych, kierowany przez niemca Reinera Fuellmicha, jednego z najpotężniejszych prawników w Europie, wszczął największy proces sądowy w historii pod nazwą „Norymberga 2” przeciwko WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). oraz Davos Group (Światowe Forum Ekonomiczne pod przewodnictwem Klausa Schwaba-80 lat) za zbrodnie przeciwko ludzkości.

OTWÓRZ ➜ NAJWYŻSZY SĄD SPRAWIEDLIWOŚCI W ONTARIO, KANADA (pdf)


Bez zbędnych uprzejmości i mając nadzieję, że zrobią Państwo to, co słuszne, aby wyjaśnić prawdę ludziom, ich rodzinom, przyjaciołom i znajomym, w oparciu o naukową analizę dr. Pabla Campry, wymagamy natychmiastowego zaprzestania:

 • Wszystkich szczepień jako eksperymentów przeciwko Covid-19 / Coronavirus-19 - w rzeczywistości użytych jako genetyczna broń biologiczna (na całym świecie - w Swojej miejscowości);

 • Wszystkie testy PCR (na całym świecie - w Swojej miejscowości);

 • Wszystkich nielegalnie obowiązkowych maseczek - w miejscach publicznych i prywatnych, we wszystkich transportach (na całym świecie - w Swojej miejscowości);

 • Wszystkie ograniczenia (na całym świecie - w Swojej miejscowości);

 •  Wszystkie kwarantanny (na całym świecie - w Swojej miejscowości);

 •  Wszystkie międzynarodowe zamknięcia granic (na całym świecie - w Swojej miejscowości);

 • Pozdrawiam serdecznie

  (moje Nazwisko)

  (Miejscowość, Data)

  Proszę potwierdzić, że otrzymali Państwo mój E-mail

  Ps. Ponownie powtarzamy prośbę:  Celem niniejszego zawiadomienia jest weryfikacja wiarygodności wszystkich przedłożonych dokumentów.

  I proszę działać, kiedy odkryje się w tym pewność.


  1. Poproszenie wszystkich osób posiadających paszport Covid-19 o zgłoszenie skutków ubocznych eksperymentalnej terapii iniekcyjnej czegoś, czego skład i skutki uboczne, a nawet śmierć, wcześniej nie zostały ujawnione.


  2 . Natychmiastowe ogłoszenie i wstrzymanie przyjmowania nowych preparatów szczepionek.


  3.  Proszę wyjaśnić, dlaczego za strony rządu podyktowane jest wstrzykiwanie oczywistej substancji toksycznej calej ludzkiej populacji?


  4. Ludzie proszą o analizę składników szczepionek: poza tym, że zredukowany tlenek grafenu został już wykryty – udokumentowany tutaj. Analizę pozostałych składników ukrytych w partiach szczepionek antycovid-19 i ich skutków dla ludzkiego organizmu.

  Już to wiemy... Ty to wiesz... Ja to wiem.

  Odwiedź te platformy informacyjne:

  Ten link zawiera ujednolicony system informacyjny na usługach tych, którzy go potrzebują. Uzyskaj dostęp i dowiedz się wszystkiego. The Brain .

  HUMANIDAD2020

  LA QUINTA COLUMNA: aktualne wiadomości i rozpowszechnianie interesujących tematów pomimo obecnej bezkrytycznej CENZURY. DO POBRANIA RAPORTY NAUKOWE DOTYCZĄCE WYKRYCIA GRAFENU W SZCZEPIONKACH COVID-19.